Over V.N.S.Z. Nestor

“Verbonden Nederlandse Studenten Zeilverenigingen Nestor” is de overkoepelende vereniging over alle Nederlandse studentenzeilverenigingen. V.N.S.Z. Nestor is opgericht op 14 februari 1967.

V.N.S.Z. Nestor stelt zichzelf ten doel de zeilsport onder de studenten zeilverenigingen te bevorderen door o.a. het organiseren van bijeenkomsten voor de bestuursleden, de organisatie van de Nestor Trophy en andere faciliterende zaken.

 

Sinds enkele jaren heeft V.N.S.Z. Nestor een heus verenigingslied, geïntroduceerd door de heren Bloem, Brummer en Van der Weiden. Beluister hier het Nestorlied: